รถยนต์ดับขณะวิ่งอยู่ ตรวจดูอะไรบ้าง

หากขณะที่เราขับรถวิ่งไปดีๆ เครื่องยนต์ดับไปเฉยๆ ระบบไฟฟ้าดับไปหมด อย่าเพิ่งตกใจ
สิ่งแรกให้ดูที่ขั้วแบบเตอรี่อาจหลวม หลุด ไม่สะอาด สายไฟที่ขั้วบวกเข้าสวิทช์จุดระเบิดหลวม หลุดหรือขาด
ขั้วแบตเตอรี่ควรได้รับการดูแลให้มีความสะอาด
ในการสวมต่อกับสาย ในส่วนที่ต่อกัน ไม่ควรใช้สารหรือจารบีทาก่อนการสวมต่อขั้ว เพราะอาจทำให้ทางเดินสายไฟเกิดความต้านทานระหว่างส่วนสวมต่อขั้วกับขั้ว ขณะเดียวกันก็ควรทาน้ำมันหรือจารบีเคลือบภายนอกขั้วหลังขันสวมต่อขั้วและล็อกแน่นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดขี้เกลือไปกัดกล่อนสายเคเบิ้ลหรือสายไฟที่พ่วงต่อขาดไปได้ เพราะไฟที่ขาดขณะที่รถขับอยู่อาจเป็นอันตรายเกิดอุบัตเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

ขณะที่เราขับรถวิ่งไปดีๆ เครื่องยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์สะดุด หรือ ดับ สตาร์ทติดได้บ้าง ติดไม่ได้บ้าง หรือ เครื่องเร่งไม่ขึ้น หรือ เบาแล้วดับ หรือกรณีที่ตื่นเช้าขึ้นมาสตาร์ทไม่ติด หรือ ติดๆ ดับๆ ควันดำออก ควันสีเทาออก เร่งได้ เบาดับ หรือไปทำธุระจอดรถทิ้งไว้ เมื่อเสร็จธุระ สตาร์ทไม่ติด ติดยาก หรือติดๆ ดับๆ สิ่งที่เป็นสาเหตุได้จะมีดังนี้คือ

ว่าด้วยเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
น้ำมันเชื้อเพลิงมีสิ่งเจือปนทำให้การเผาไหม้ที่อุณหภูมิจุระเบิดเปลี่ยนไป
ไส้กรองเบนซินมีสิ่งสกปรกที่กรองไว้อุดตัน
ปั้มเอซีบกพร่องในการปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าคาร์บูเรเตอร์
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากถัง หรือจากปั้มเอซีรั่ว หรือหลุด หรือถูกอุดตัน
น้ำมันเชื้อเพลิงได้รับความร้อนเปลี่ยนสภาพเป็นไอ ก่อนเข้าปั้มเอซี หรือ จากปั้มเอซีไปคาร์บูเรเตอร์ หรือ เดือดเป็นไอในคาร์บูเรเตอร์ อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ขจัดไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) บกพร่อง
วงจรภายในคาร์บูเรเตอร์สกปรกอันเนื่องมาจากมีสิ่งสกปรกหลุดรอดผ่านการกรองเข้าไปได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (การถอดแยกชิ้นส่วนออกล้างจะกระทำตอนสุดท้าย) วิธีล้างระบบในเบื้องต้นโดยไม่ต้องถอดออกล้างกระทำได้ด้วยการใช้ฝ่ามือพันผ้าปิดโช๊คปากท่อทางเข้าอากาศส่วนบนของเรือนคาร์บูเรเตอร์ให้เกิดแรงดูดน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบวงจรน้ำมันในคาร์บูเรเตอร์ขณะเร่งเครื่องรอบสูงประมาณ 1500 ถึง 2000 รอบต่อนาที ให้สิ่งสกปรกหลุดออกมาจากที่ค้างอยู่ในระบบซึ่งมีผลได้ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป และปล่อยเมื่อเครื่องยนต์เกือบจะดับ ทำวนเวียนเช่นนี้จนแน่ใจว่าวงจรสะอาด

ว่าด้วยระบบไอดีและไอเสีย

ไส้กรองอากาศมีสิ่งสกปรกอุดตัน
ท่อรวมไอดีรั่วจากส่วนฐานที่ประกับเสื้อเครื่องยนต์
สายแวคคั่มที่ต่อจากท่อรวมไอดีไปอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลุดหรือรั่ว
ไดอาแฟรมหม้อลมเบรคชำรุดอากาศรั่ว
อุปกรณ์ที่มีไดอาแฟรมควบคุมการทำงานด้วยแวคคั่มได้จากไอดีชำรุด
อากาศไอดีรั่วเข้าที่ฐานคาร์บูเรเตอร์
น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม้จากซีลตีนวาล์วรั่ว
ไอน้ำมันเครื่องที่หมดคุณภาพถูกดูดเข้าไปทางท่อรวมไอดีจากห้องอ่างน้ำมันเครื่องเพื่อการเผาทิ้งมลพิษ ความร้อนในห้องเผาไหม้ไม่สามารถเผาทิ้งได้ทำให้เกิดเป็นมลพิษแย่งความร้อนการจุดระเบิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด ไอน้ำมันเครื่องที่เสียจะเข้าไปจับตามส่วนต่างๆ ที่ผ่านไปตั้งแต่ท่อรวมไอดี วาล์วไอดี ห้องเผาไหม้ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ หัวเทียน วาล์วไอเสีย ท่อรวมไอเสีย ท่อไอเสีย หม้อกรองท่อไอเสีย จนทำให้การทำงานของเครื่องยนต์รวนจนถึงกับต้องเสียค่าใช้จ่ายถอดแยกแต่ละส่วนออกล้างทำความสะอาด จึงขอแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลาเสมอ
การตั้งระยะกดวาล์วชิดเกินไปหรือห่างเกินไป (ถ้ามีการตั้งวาล์วมาก่อนหน้า)
การติดตั้งสายพานไทมิ่งผิดจังหวะไปบ้าง (ถ้ามีการติดตั้งมาก่อนหน้า)
ท่อไอเสียเริ่มตันเกิดแรงดันกลับ เครื่องจะร้อนจัดในรอบสูง กำลังตก กินน้ำมัน

ว่าด้วยระบบไฟฟ้ากำลัง

การเชื่อมต่อของขั้วแบตเตอรี่ทั้งขั้ว (+) และขั้ว (-) ไม่สะอาด หรือ หลวม
การเชื่อมต่อของขั้ว (+) จากแบตเตอรี่ ไปที่สวิทช์จุดระเบิด
การเชื่อมต่อของขั้ว (+) จากแบตเตอรี่ ไปที่ไดสตาร์ท
การเชื่อมต่อของขั้ว (-) จากแบตเตอรี่ไปที่ตัวถัง และจากตัวถังไปที่เครื่องยนต์
การเชื่อมต่อวงจรจุดระเบิดในสวิทช์จุดระเบิดไปยังวงจรระบบไฟฟ้า แรงสูงหรือระบบจุดระเบิด
การเชื่อมต่อวงจรสตาร์ทในสวิทช์จุดระเบิดไปยังวงจรสตาร์ท
ความบกพร่องของไดชาร์ทในระบบประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตรี่และจ่ายให ้กับระบบจุดระเบิดและส่วนที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และระ บบไฟฟ้าอื่นๆ

ว่าด้วยระบบไฟฟ้าจุดระเบิดหรือระบบไฟฟ้าแรงสูง

ความบกพร่องในสภาพของหัวเทียน และความถูกต้องของชนิดของหัวเทียน
ความบกพร่องความสะอาด และสภาพของฝาจานจ่าย เขี้ยว ถ่าน สปริงถ่าน โรเตอร์ และ แกนหมุน
ความบกพร่องของสายหัวเทียน และความถูกต้องของสายหัวเทียน (สายไฟฟ้าแรงสูง มีค่าความต้านทาน 15 k-ohm ต่อ 1 เมตร) และการรั่วลงดิน
ความบกพร่องของสายคอล์ย และความถูกต้องของสายคอล์ย (สายไฟฟ้าแรงสูง มีค่าความต้านทาน 15 k-ohm ต่อ 1 เมตร) และการรั่วลงดิน
การเชื่อมต่อของสายหัวเทียนกับหัวเทียน และขั้วฝาจานจ่าย
การเชื่อมต่อของสายคอล์ยจากขั้วกลางของฝาจานจ่ายไปยังคอล์ย
คอล์ยและหรือโมดุลจุดระเบิด IC (AEI) (ถ้าเสีย เครื่องยนต์จะไม่ทำงานเลย ทั้งนี้ต้องรู้จักการตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดนี้เสียหรือไม่เพราะ โดยเฉพาะชุดโมดุลจุระเบิด AEI มีราคาแพง ซื้อแล้วขอเปลี่ยนไม่ได้)

ว่าด้วยระบบหล่อเย็น

ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากพัดลมไม่ทำงาน
ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากวาล์วน้ำไม่เปิด
ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากระบบน้ำหล่อเย็นรั่ว
ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากสายพานขับปั้มน้ำขาด
ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากปั้นน้ำรั่วหรือบกพร่อง
ความร้อนสูงเกินผิดปกติอันเนื่องจากหม้อน้ำชำรุดรั่ว

หมายเหตุ เครื่องยนต์หัวฉีด จะมีอุปกรณ์จำกัดรอบเครื่องยนต์หมุนที่ความเร็วสูงสุด เครื่องจะถูกตัดการสูบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปจนกว่ารอบเครื่องยนต์หมุนที่ความเร็วลดลงมาที่รอบปกติ เช่น กำหนดค่าหมุนสูงสุดไว้ไม่ให้เกิน 6500 รอบต่อนาที หรือ 7000 รอบต่อนาที เมื่อเกินแล้วรอบเครื่องตกลงอาจทำให้คนขับตกใจคิดว่าเครื่องเป็นอะไร

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ รถยนต์ดับขณะวิ่งอยู่ ตรวจดูอะไรบ้าง

 1. wboonchai พูดว่า:

  ขอบคุณบทความดีๆ โดยคุณพีระเชษฐ์ จาก renaultclubthai.com

  http://www.renaultclubthai.com/forum/forum_posts.asp?TID=731&PN=4

 2. wboonchai พูดว่า:

  การเช็คโค้ด ก็คือ ให้นำสายไฟ ปอกปลายสองด้าน จิ้มบริเวณปลั๊ก Diagnosis ในช่อง Te1 กับ E1 จั้มเพื่อให้มันช๊อตกันคับ แล้วมาบิดกุญแจ on ไว้ ไฟรูปเครื่องยนต์ก็จะกระพริบ มานับสัญญาณการกระพริบ เพื่อบอกอาการที่ขัดข้อง

  รถโตโยต้า รุ่น 4A FE 4A GE 4E FE, และ 7A FE (โคโรน่า)
  แบบ 2 ตัวเลข เช่น 12 หมายถึง กระพริบ 1 ครั้ง เว้น 1 วิ กระพริบ 2 ครั้ง เว้น 3 วิ กระพริบ 1 ครั้ง เว้น 1 วิ กระพริบ 2 ครั้ง เว้น 3 วิ จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ
  ถ้ามีปัญหา 2 code ขึ้นไป เช่น 14, 16 หมายถึง กระพริบ 1 ครั้ง เว้น 1 วิ กระพริบ 4 ครั้ง เว้น 2 วิ กระพริบ 1 ครั้ง เว้น 1 วิ กระพริบ 6 ครั้ง เว้น 3 วิ กระพริบ 1 ครั้ง เว้น 1 วิ กระพริบ 4 ครั้ง จะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ
  12 สัญญาณความเร็วรอบ
  13 สัญญาณความเร็วรอบ
  14 สัญญาณการจุดระเบิด
  16 สัญญาณควมคุม ECT
  21 สัญญาณตรวจจับปริมาณออกซิเจน
  22 สัญญาณการตรวจจับอุณหภูมิน้ำ
  24 สัญญาณการตรวจจับอุณหภูมิอากาศ
  25 สัญญาณส่วนผสมบาง
  31 สัญญาณตัวตรวจจับสูญญากาศ
  41 สัญญาณการตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
  42 สัญญาณการตรวจจับความเร็วรถยนต์
  43 สัญญาณการสตาร์ด
  52 สัญญาณการตรวจจับการน็อก
  51 สัญญาณสวิตช์

  เป็นการบอกลายแทงในเบื้องต้นว่าเครื่องยนต์ขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับอะไร มุ่งไปหาสาเหตุได้โดยตรง ไม่ต้องงมไปทั้งมหาสมุทร และซ่อมผิดๆ ถูกๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s