บรรจุภัณฑ์ลูกประคบ Herbal Press

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดอบรมการทำลูกประคบเพื่อสมุนไพรเพื่อการขายและการส่งออก
รุ่นที่ 1-2 วันที่ 26-29 กันยายน 2548
ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน
มีผู้เข้าอบรมรุ่นละ 50 คน รวม 100 คน
 
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกประคบ
เชิญวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 คน ประกอบด้วย
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
ศุภนิตา สุดสาวด
 
ผลการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำลูกประคบคนละ 2 ลูก
และได้ทดลองทำบรรจุภัณฑ์ลูกประคบ กลุ่มละ 3 แบบ
 
หัวหน้าโครงการฝึกอบรมครั้งนี้คือ ภัทรพร วลีธรชีพสวัสดิ์
 
Walai Rujkavej Botanical Research Institute (WRBRI) of Maha Sarakam University (MSU) organized training workshop on herbal press making and packaging during September 26-29, 2005 at the Nadoon site.
100 attendees joined the semonar which orranged into 2 groups.
 
The lecturer from NPTTC, STOU provided the knowledge of packaging.
 
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Health and wellness คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s