บรรจุภัณฑ์ลูกประคบ Herbal Press

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดอบรมการทำลูกประคบเพื่อสมุนไพรเพื่อการขายและการส่งออก
รุ่นที่ 1-2 วันที่ 26-29 กันยายน 2548
ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน
มีผู้เข้าอบรมรุ่นละ 50 คน รวม 100 คน
 
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกประคบ
เชิญวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 คน ประกอบด้วย
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
ศุภนิตา สุดสาวด
 
ผลการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำลูกประคบคนละ 2 ลูก
และได้ทดลองทำบรรจุภัณฑ์ลูกประคบ กลุ่มละ 3 แบบ
 
หัวหน้าโครงการฝึกอบรมครั้งนี้คือ ภัทรพร วลีธรชีพสวัสดิ์
 
Walai Rujkavej Botanical Research Institute (WRBRI) of Maha Sarakam University (MSU) organized training workshop on herbal press making and packaging during September 26-29, 2005 at the Nadoon site.
100 attendees joined the semonar which orranged into 2 groups.
 
The lecturer from NPTTC, STOU provided the knowledge of packaging.
 
Advertisements

เกี่ยวกับ wboonchai

The Mind things!
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Health and wellness คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s