Scholarship confirmed

Congratulation!

Pattaraporn has got confirmed for Ph.D scholarship to study in the Netherlands

 

เรียน คุณภัทรพร วลีธรชีพสวัสดิ์ (สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของส่วนราชการฝ่ายพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2548 ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 และประกาศเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 1 กุมถาพันธ์ 2548 และวันที่ 22 เมษายน 2548 นั้น

บัดนี้ การดําเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยท่านได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนปฏิบัติ ดังนี้

1. ตอบกลับ email ฉบับนี้ทันทีที่ท่านได้รับ

2. มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 เวลา 9.00 น. เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2548 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

งานทุนการศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2564-7000 ต่อ 1410-3
โทรสาร: 0-2564-7004
Email: scholar@nstda.or.th
Website: http://stscholar.nstda.or.th/

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s